DLS-ph5

تکنیک پراکندگی دینامیکی نور (DLS) در آنالیز ذرات

دانستن اندازه و توزیع اندازه مواد و اجزای سازنده آنها، از اطلاعات پیش‌نیاز برای تولید و همچنین استفاده از مواد مختلف است. از آنجایی که اندازه مواد تاثیر مستقیم بر روی استحکام مکانیکی، دانسیته، خواص نوری و حرارتی و دیگر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آن...

ادامه مطلب