طیف‌سنجی (طیف‌نمایی یا اسپکتروسکوپی) روش مطالعه ماده و خواص آن، با بررسی برهمکنش بین نور و ماده است. از لحاظ تاریخی طیف‌سنجی به شاخه‌ای از علم برمی‌گردد که برای مطالعات نظری در ساختار ماده و آنالیزهای کیفی و کمی از نور مرئی استفاده می‌شد. در حال حاضر در طیف‌سنجی نه تنها نور مرئی بلکه بسیاری از تابش‌ها با طول موج‌های متفاوت به کار برده می‌شود. تجهیزات طیف‌سنجی با انتشار نور در طول موج‌های مختلف و بررسی رفتار ماده مانند جذب، پراکندگی و گسیل نور، به شناسایی دقیق و اندازه گیری مقدار ماده هدف در آزمایشگاه می پردازند. لبینت با افتخار اعلام میدارد که تامین کننده انواع طیف سنج های  نو، دست دوم و بازسازی شده (refurbished) از شرکت‌های معتبری مانند پرکین المر، اجیلنت، بروکر و .. میباشد. تعدادی از انواع طیف سنج ها در لیست محصولات قرار داده شده است؛ اما دیگر محصولات کمپانی‌های معتبر نیز قابلیت ثبت سفارش در لبینت را دارند. در صورتی که محصول مورد نظر خود را در لیست محصولات لبینت نیافتید، برای ثبت سفارش محصول مورد نظر به صفحه سفارش کالا مراجعه نمایید.
دسته بندی ها:
برندهای مطرح:
محصولات: