رنگ سنج چشمی

رنگ سنج چشمی یک رنگ سنج شامل یک منبع نور، اپتیک های مشاهده هندسه ثابت، سه فتوسل و یک پردازنده داخلی یا اتصال کابل به یک پردازنده یا کامپیوتر است.