microscope-camera-ph7

بررسی مشخصات فنی دوربین‌‌های تحقیقاتی(بخش2)

در بخش اول مقاله‌ی "بررسی مشخصات فنی دوربین‌های تحقیقاتی"، به بررسی پارامترهای سایز، تعداد و عمق پیکسل  پرداختیم. برای بررسی تعدادی دیگر از ویژگی‌های مهم در عملکرد دوربین‌های تحقیقاتی در این بخش نیز  با ما همراه باشید. بازده کوانتومی بازده کوان...

ادامه مطلب