برای ثبت درخواست پیش فاکتور، ابتدا از صفحه حساب من، وارد حساب کاربری خود شده و یا ثبت نام حساب را انجام دهید و سپس درخواست خود را ثبت کنید.
پس از ثبت درخواست، از طریق پیشخوان حساب کاربری مراحل بعدی درخواست خود را مشاهده و پیگیری نمایید.

Your list is empty, add products to the list to send a request

برگشت به فروشگاه