عدسی شیئی،Objective،olympus،المپیوس،UPlanFL N 100X/1.30،100X،magnification،بزرگنمایی،آبجکتیو،شیئی،UPlan