Tucsen11

بررسی مشخصات فنی دوربین‌‌های تحقیقاتی(بخش3)

بسیاری از کاربردهای دوربین‌های تحقیقاتی در زمینه تصویرنگاری از فرآیندهای پویا هستند و ثبت این حرکت و پولایی هدف بررسی‌های تخصصی می‌باشد. فرایندها و رخدادها در زمینه‌های مختلف تصویرنگاری، در بازه گسترده‌ای از مقیاس‌های زمانی اتفاق می‌افتند. برای پاس...

ادامه مطلب

microscope-camera-ph7

بررسی مشخصات فنی دوربین‌‌های تحقیقاتی(بخش2)

در بخش اول مقاله‌ی "بررسی مشخصات فنی دوربین‌های تحقیقاتی"، به بررسی پارامترهای سایز، تعداد و عمق پیکسل  پرداختیم. برای بررسی تعدادی دیگر از ویژگی‌های مهم در عملکرد دوربین‌های تحقیقاتی در این بخش نیز  با ما همراه باشید. بازده کوانتومی بازده کوان...

ادامه مطلب

microscope camera-ph1

بررسی مشخصات فنی دوربین‌‌های تحقیقاتی(بخش1)

امروزه دوربین‌های تحقیقاتی دیجیتال به طور گسترده برای کاربردهای مختلفی از جمله تشخیص پزشکی، زیست شناسی، بایومکانیک، مکانیک سیالات، بررسی احتراق مواد شیمیایی، تست مواد، میکروفویدیک، صنایع ماشین‌سازی، دفاعی و فضایی استفاده می‌شود. نوع کاربری و کیفیت ...

ادامه مطلب